Indskoling

Indskolingen ved Østbirk Skole

Vi har aldersintegreret indskoling på Østbirk Skole, dvs. at vores 180 dejlige 0. - 2. klasses elever er organiseret i tre storgrupper; Asgård, Midgård og Udgård. Her lærer store og små elever side om side i et læringsfællesskab, hvor barnet understøttes i egne mål. Det enkelte barn oplever både at være den, der modtager hjælp fra andre, og at være den, der allerede mestrer og kan vise vej i andre sammenhænge. Skoledagen er fleksibel og undervisningen organiseres i differentierede læringsrum, med størst mulighed for at ramme elevernes nærmeste zone for udvikling. Skolens lærere og pædagoger samarbejder tæt omkring det enkelte barn, både i teamet, men også i forhold til fritidsdelen. Barnet har således både en kontaktvoksen i skoledelen og i fritidsdelen.

Vi er meget optaget af at skabe helhed i børnenes dag og af at skabe fællesskaber mellem børnene. I vores måde at organisere børnene på undgår vi, at børnene skifter klassetrin og lærere de første tre år af deres skoleliv. Fra første skoledag får alle en naturlig tilknytning til større elever, hvilket giver følelsen af at tilhøre både et lille, men også et større fællesskab.