Skoleindskrivning

Skoleindskrivning og rullende skolestart

På Østbirk Skole har vi rullende skolestart, hvilket betyder, at barnet som udgangspunkt starter i skole den førstkommende opstartsdato efter sin 6 års fødselsdag. Der er mulighed for at starte i skole enten 1. april, 1. august eller 1. november. 

Læs mere om rullende skolestart på Østbirk Skole.

 

Indskrivning til skole
I Horsens Kommune foregår indskrivningen elektronisk i januar måned. Alle forældre med børn, der fylder 6 i det pågældende år, vil i starten af januar modtage information fra Horsens Kommune i deres digitale postkasse.

Læs mere om skoleindskrivning i Horsens Kommune.

Skoleskift til Østbirk Skole

Er du/I netop flyttet til Østbirk Skoles distrikt, eller ønsker dit barn at skifte skole til Østbirk Skole, kontaktes viceskoleleder Poul Højvang på tlf. 7629 7242 for at aftale nærmere omkring møde om evt. skoleindskrivning på Østbirk Skole. 

 

Frit skolevalg
I henhold til Folkeskolelovens §36 stk 3 har du/I som forældre krav på, at dit/jeres barn optages i en folkeskole efter eget valg i bopælskommunen eller i en anden kommune, såfremt der er plads på skolen indenfor de politisk angivne rammer.