Den åbne skole

"Skolerne skal i højere grad åbne sig over for det omgivende samfund ved at inddrage lokale idrætsforeninger, musik- og billedskoler, museer eller andre lokale foreninger. Samarbejdet skal bidrage til, at eleverne lærer mere og styrker deres kendskab til foreningsliv og samfund.
Den åbne skole er en folkeskole, som inddrager sin omverden. Det kan være lokalsamfundet, musikskolerne, erhvervslivet, idrætsforeningerne, det lokale Røde Kors eller bymuseet. Kultur- og foreningslivet skal indgå i skolen, så deres aktiviteter understøtter det, eleverne generelt skal lære."

Ovenstående er hentet på Undervisningsministeriets hjemmeside og er et klart udtryk for, hvordan vi gerne vil se os selv – og hvordan vi gerne vil ses af lokalsamfundet. 

Østbirk skole er en lokal forankret skole, der har stor betydning for Østbirk by. Vi vil gerne være os dette ansvar bevidst, og vi er derfor åbne overfor både formelle og uformelle samarbejdsaftaler med såvel det lokale foreningsliv som det lokale erhvervsliv. Vi har brug for hinanden.

Vi har indgået en samarbejdsaftale med Østbirk IF om en minitræneruddannelse som et valgfag i udskolingen. Det er også i samarbejde med DGI, og vi håber og tror, det kan være til gavn for både skole og det lokale idrætsliv. Vi kan være med til at rekruttere kommende trænere/ledere til klubberne, og Østbirk IF bidrager med vejledning af vore elever, når de som en del af kurset skal i praktik som hjælpetrænere.

Vi har indimellem elever i udskolingen, der som en del af skolegangen kommer i praktik, og vi har stor glæde af et samarbejde med forskellige lokale erhvervsdrivende.

Vi har mange uformelle samarbejdsaftaler i lokalområdet med præst, landmænd, forældre m.m.

2 forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen er endvidere aktive i Vision Østbirk 2018, som har store tanker om fremtiden for Østbirk og arbejder med involvering af mange lokale fra foreninger og erhvervsliv om udvikling af byen i et stort Campus-projekt.

Generelt vil vi gerne have åbnet skolen endnu mere, og vi mærker stor interesse for dette, så vi håber på indgåelse af flere formelle samarbejdsaftaler. Samskabelse er ordet og kun fantasien sætter grænser.

Ønsker du som erhvervsdrivende at have et samarbejde med Østbirk Skole, kontakt da pædagogisk leder, Helle Vestergaard, for nærmere information på tlf. 7629 7243 eller [email protected]