Skolevej

Skolebuskort til elever

I henhold til Folkeskolelovens §26 skal kommunalbestyrelsen sørge for befordring mellem distriktsskole og hjem af børn, der har en længere skolevej end:

  1. 2½ km på 0.-3. klassetrin
  2. 6 km på 4.-6. klassetrin
  3. 7 km på 7.-9. klassetrin

Det er også muligt at få skolebuskort på baggrund af trafikfarlige veje. 

Elever, der har valgt anden skole end deres distriktsskole, skal selv sørge for transport.

Hvis eleven mister sit buskort, kan der bestilles erstatningsbuskort. Det koster kr. 50,- at få et erstatningskort. 

Der søges om skolebuskort via skolens kontor. Ansøgningsblanket til skolebuskort kan findes på ForældreIntra.

Læs også om fribefordring på Horsens Kommunes hjemmeside.

Køreplaner - lokalruter og skolebusser

Det er Midttrafik, der varetager driften af lokalruter og skolebusser i Horsens Kommune. Se køreplanerne her.