Indskoling

Indskolingen ved Østbirk Skole

Vi har ca 180 dejlige elever på 0. - 3. årgang.aldersintegreret indskoling på Østbirk Skole, dvs. at vores 180 dejlige 0. - 2. klasses elever er organiseret i tre storgrupper. O. årgang bor i deres egen bygning, og eleverne her får således en tryg skolestart i et næsten hjemligt miljø. Det foregår i SFO'ens tidlige hovedbygning, og den er blevet ændret til formålet, så lokalerne dels er lidt utradionelle men også store og lyse. 

1. - 3. årgang er i den store bygning. På alle årgange  er der tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger  om både elevernes læring og trivsel. De fleste fag er parallellagt, hvilket giver gode muligheder for fagligt samarbejde, holddannelse og fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen.